(Cultuur)historie Nimmerdor

Nimmerdor was onderdeel van een landgoed dat in de 17de eeuw eigendom was van jonkheer Everard Meijster. Deze jonkheer staat bekend als de Dolle Jonker, omdat hij een aantal Amersfoortse burgers zo gek kreeg om een kei van zijn landgoed naar de Varkensmarkt te trekken. Sindsdien hebben de Amersfoorters de bijnaam ‘keientrekkers’.

Meijster kocht in 1660 een stuk grond (9 hectare) van de Leusderheide, die zich toen nog tot Amersfoort uitstrekte. Hij liet een landhuis bouwen en beplanting aanbrengen die ervoor zorgde dat het er 'nimmer dor' uit zou zien: hulst, sparren en dennen. Hij legde ook een doolhof aan, "Dool-om-Bergh”. Geregeld werd er – ook door latere eigenaren - grond bij gekocht, zodat het landgoed rond 1880 al 100 hectare groot was.

Vandaag is Nimmerdor een prachtig natuurgebied. De beplanting met zijn typische naaldbomen wordt inmiddels afgewisseld met onder meer eiken en berken. Zichtlijnen uit de 17de eeuw zijn ook nu nog op het landgoed zichtbaar. De waterpartijen van Nimmerdor worden gevoed door het Hazewater. Omdat er veel oudere bomen staan, komt u in dit gebied nog de specht tegen. Ook uilen en vleermuizen vinden er hun woonplaats.

Wat het bosgebied Nimmerdor uniek maakt voor Amersfoort, zijn de karakteristieke lanenstructuren. Er komen in het bos lanen voor die typerend zijn voor de tijdsperioden waarin het bos is ontstaan. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het nog overgebleven zuidelijke deel van het zogenaamde sterrenbos (een lanenstructuur in de vorm van een ster) uit de 18de eeuw, dat vroeger voor de jacht werd gebruikt. Met zijn statige lanen heeft bosgebied Nimmerdor een bijzondere sfeer (belevingswaarde), die niet in andere Amersfoortse bosgebieden is terug te vinden.

[bron OLDENBURGERS HISTORISCHE TUINEN, cultuurhistorisch overzicht]

Voor de veiligstelling van de toekomst van het natuur- en recreatie gebied Nimmerdor is enkele jaren geleden een cultuurhistorisch onderzoek verricht met aanbevelingen voor herstel in de oude staat van onder meer de bijzondere lanenstructuur in het bos alsmede voor het bosbeheer. Dit onderzoeksrapport is gebruikt bij de opstelling van het Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden 2015-2035 en het Lanenherstelplan.

Vogeltelling 2017 door Gerard van Haaff

In 2017 werd het stadsbos Nimmerdor voor de 3e keer geïnventariseerd. Nadat in 2014 de eerste ...
 

Vogeltelling 2016

Een groot deel van de vogelpopulatie in Nimmerdor is in de periode van 2015-2016 verdwenen, dan wel ...
 

Laatste foto's

17 16 15 14 13 12 11 10 9
Bekijk hier alle foto's