Flora en fauna Nimmerdor

Het bos in Nimmerdor bevat een grote rijkdom aan planten en dieren. Het Beheerplan bevat ook maatregelen om de flora in het bos meer divers te maken. Het terugdringen van de Amerikaanse eik en de Amerikaanse kers ten gunste van inlandse soorten is daar een voorbeeld van. Ook komen er ‘vlinderzones’ langs de rand van het bos, die bestaan uit een zoom van struiken en kruiden die vlinders aantrekken. Er is een paddenpoel, en bijzondere soorten als de kamsalamander en de hazelworm leven in het bos. Meer informatie over de flora en fauna is in het Beheerplan te vinden.

In 2015 verscheen de Vogelinventarisatie "Het immergroen van Nimmerdor" van de Vogelwacht Amersfoort [klik hier]. In dit prachtige rapport is op foto's en kaartjes te zien welke vogels waar in het bos voorkomen.

 

Vogeltelling 2017 door Gerard van Haaff

In 2017 werd het stadsbos Nimmerdor voor de 3e keer geïnventariseerd. Nadat in 2014 de eerste ...
 

Vogeltelling 2016

Een groot deel van de vogelpopulatie in Nimmerdor is in de periode van 2015-2016 verdwenen, dan wel ...
 

Laatste foto's

17 16 15 14 13 12 11 10 9
Bekijk hier alle foto's