Wat is Nimmerdor?

Nimmerdor is een 48 hectare groot, uniek en gevarieerd bosgebied met diverse natuur- , recreatie- en cultuurwaarden. Veel inwoners van Amersfoort en omgeving gebruiken het bos voor wandelingen met en zonder hond, hardlopen, fietsen en andere recreatieve activiteiten. Het bos is eigendom van en in beheer bij de gemeente Amersfoort en is publiek toegankelijk

Tot 1986 was het bos onderdeel van het particuliere landgoed Nimmerdor, dat in de 17e eeuw werd aangelegd door Everard Meyster. Het overgebleven particuliere deel, gelegen aan de Arnhemseweg, wordt nog steeds bewoond en is niet publiekelijk toegankelijk.

Activiteiten van de Stichting

De Stichting Behoud Nimmerdor (SBN) zet zich sinds 1987 in voor de instandhouding en het zo mogelijk in de oorspronkelijke staat herstellen van het openbare bosgebied Nimmerdor als natuur- en recreatiegebied. De SBN houdt contact met de gemeente Amersfoort, en was betrokken bij de opstelling van het nieuwe Beheerplan 2015 – 2035 en het Lanenherstelplan. Deze plannen vormen de basis voor het onderhoud en de ontwikkeling van het bos. De SBN zal ook de uitvoering van de plannen kritisch volgen.

Verder zullen de plannen voor een nieuw Knooppunt Hoevelaken gevolgen hebben voor Nimmerdor. Ook deze plannen volgt de SBN op de voet, om eventuele aantasting van het bos te voorkomen en waar mogelijk compensatie of een verbetering van de natuurwaarden te realiseren.

Vogeltelling 2017 door Gerard van Haaff

In 2017 werd het stadsbos Nimmerdor voor de 3e keer geïnventariseerd. Nadat in 2014 de eerste ...
 

Vogeltelling 2016

Een groot deel van de vogelpopulatie in Nimmerdor is in de periode van 2015-2016 verdwenen, dan wel ...
 

Laatste foto's

17 16 15 14 13 12 11 10 9
Bekijk hier alle foto's