Informatie Gemeente Amersfoort over Nimmerdor

In het Beheerplan 2015-2035 voor de bosgebieden Nimmerdor en Oud Leusden staat de visie van de gemeente beschreven op het gebied en op het onderhoud daarvan. Het plan is opgesteld in samenwerking met de gebruikers van het gebied en andere betrokkenen. Doel van het beheerplan is duurzame instandhouding van het bos, de paden en de lanen. Met andere woorden: het bos houden zoals het is en waar mogelijk versterken. Beide bosgebieden worden steeds intensiever gebruikt door bezoekers. Ook worden deze gebieden - naast wandelgebied – steeds meer gebruikt als hondenlosloopgebied.

Gemeente Amersfoort aan het werk in bosgebied Nimmerdor (bekijk de pdf)

Hondenbezitters opgelet! (bekijk de pdf)

Bezoekers opgelet! (bekijk de pdf)

 

Vogeltelling 2017 door Gerard van Haaff

In 2017 werd het stadsbos Nimmerdor voor de 3e keer geïnventariseerd. Nadat in 2014 de eerste ...
 

Vogeltelling 2016

Een groot deel van de vogelpopulatie in Nimmerdor is in de periode van 2015-2016 verdwenen, dan wel ...
 

Laatste foto's

17 16 15 14 13 12 11 10 9
Bekijk hier alle foto's