Een nieuw Beheerplan 2015 - 2035 voor Nimmerdor en Oud Leusden

Misschien heeft u in de krant gelezen dat de gemeente Amersfoort dit plan op 12 mei jl. heeft vastgesteld. Daarnaast is ook een Lanenherstelplan aangenomen.

De Stichting Behoud Nimmerdor (SBN) is de afgelopen anderhalf jaar nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe beheerplan, en informeert u graag over de ontwikkelingen en haar activiteiten. 

Nieuwe Beheerplan

Bestuursleden van de Stichting namen actief deel aan de door de gemeente georganiseerde meedenksessies, informatiebijeenkomsten en rondwandelingen door het bos, en voerde daarnaast ook overleg met de gemeente. De inzet van SBN daarbij was:

  • behoud van Nimmerdor op lange termijn als vitaal en soortenrijk bos
  • een bos waar alle soorten gebruikers van kunnen genieten
  • herstel van de cultuur-historische waarden, zoals lanen en sterrenbos
  • dit alles met een zo effectief mogelijk gebruik van de beschikbare financiële middelen

De SBN meent dat het nieuwe Beheerplan en het Lanenherstelplan aan deze doelstellingen tegemoetkomen. Deze plannen en een samenvatting daarvan zijn te vinden op onze website.

In de media is ook aandacht geweest voor de kap die nodig zal zijn om in de komende 20 jaar enkele oude of verdwenen lanen te herstellen. Ook SBN zou liever geen kap zien, maar onderkent dat die onvermijdelijk is om de lanenstructuur ook op lange termijn te behouden. 

Komende activiteiten

De SBN zal in de komende jaren de uitvoering van het Beheerplan nauwlettend volgen. Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt de vernieuwing van Knooppunt Hoevelaken. Dat is een lange termijn project, waarbij de Stichting zich inzet om natuurverlies elders te laten compenseren in Nimmerdor.

Tot slot wijzen wij u nog op de recent verschenen Vogelinventarisatie "Het immergroen van Nimmerdor" van de Vogelwacht Amersfoort, ook te vinden op onze website, [klik hier] Een prachtig rapport met onder meer foto's en kaartjes waarop te zien is welke vogels waar in het bos voorkomen.

 
   « Artikelen overzicht

Vogeltelling 2017 door Gerard van Haaff

In 2017 werd het stadsbos Nimmerdor voor de 3e keer geïnventariseerd. Nadat in 2014 de eerste ...
 

Vogeltelling 2016

Een groot deel van de vogelpopulatie in Nimmerdor is in de periode van 2015-2016 verdwenen, dan wel ...
 

Laatste foto's

17 16 15 14 13 12 11 10 9
Bekijk hier alle foto's