Doel en oorsprong Stichting Behoud Nimmerdor

De Stichting Behoud Nimmerdor (SBN) zet zich in voor de instandhouding en het zo mogelijk in de oorspronkelijke staat herstellen van het openbare bosgebied Nimmerdor als natuur- en recreatiegebied. De gemeente Amersfoort kocht dit gebied in 1986 en wilde de koopsom terugverdienen door in het bos een flatgebouw met 150 appartementen te bouwen. Honderden bewoners van Amersfoort liepen hiertegen te hoop. De stichting is toen opgericht om deze woningbouw te voorkomen. Tallozen hebben in die jaren belangeloos hiervoor gestreden en met donaties het werk van de stichting mogelijk gemaakt. Na een jarenlange juridische strijd bereikte de Stichting Behoud Nimmerdor een uitspraak van de Raad van State dat het bos niet mag sneuvelen voor woningbouw.

Ook nu maakt de SBN zich nog sterk voor het behoud en zo mogelijk de verbetering van de natuur- , recreatie- en cultuurwaarden van Nimmerdor.

Bestuur Stichting Behoud Nimmerdor

Voorzitter/penningmeester: K. van de Kerk
Secretaris: K. van de Kerk
Bestuursleden: H.M.S. Oudshoorn en H.K.J.M. van de Wall

Vogeltelling 2017 door Gerard van Haaff

In 2017 werd het stadsbos Nimmerdor voor de 3e keer geïnventariseerd. Nadat in 2014 de eerste ...
 

Vogeltelling 2016

Een groot deel van de vogelpopulatie in Nimmerdor is in de periode van 2015-2016 verdwenen, dan wel ...
 

Laatste foto's

17 16 15 14 13 12 11 10 9
Bekijk hier alle foto's